soi cầu đề Xổ số Nam Phi

Xổ số Nam Phi

Xổ số quốc gia Nam Phi cung cấp nhiều trò chơi rút thăm, một số trong đó cung cấp giải độc đắc chưa được khai thác trước đây đã đạt hơn 100 triệu R100 triệu.

Lotto

Người giữ vé Lotto phải chọn sáu số từ lựa chọn 52. Để giành giải độc đắc, người chơi phải khớp với tất cả các quả bóng chính được rút ra.Một quả bóng tiền thưởng cũng được rút ra, cho phép người chơi phù hợp với nó với hai, ba, bốn và năm số chính để tăng tiền thắng của họ.

Phù hợp Tỷ lệ phần trăm của quỹ giải thưởng Tỷ lệ thắng
6 73% 1: 20.358.520
5 + bóng tiền thưởng 2,3% 1: 3,393,087
5 4% 1: 75.402
4 + Bóng tiền thưởng 5% 1: 30.161
4 8.4% 1: 1.371
3 + Bóng tiền thưởng 7,3% 1: 1.028
3 Đã sửa R50 1:72
2 + Bóng tiền thưởng Đã sửa R20 1:96
Tỷ lệ chung giành được giải thưởng xổ số Nam Phi là 1 trên 38.

Kết hợp hai số chính cộng với bóng tiền thưởng sẽ thấy một người chơi giành được giải thưởng được đảm bảo là R20, với giá trị của giải thưởng giành được tăng lên khi họ khớp với nhiều số hơn.

Lotto Plus

Với một khoản phí bổ sung nhỏ, người chơi có thể sử dụng các lựa chọn của họ từ trò chơi chính trong xổ số cộng với 1 và xổ số cộng với 2. Đây là những trận hòa bổ sung hoạt động theo cách tương tự như trò chơi xổ số chính, với sáu số chính và một quả bóng tiền thưởng được rút ra từ Một nhóm 52. Bạn phải chơi xổ số để có thể chơi xổ số cộng với 1 và bạn phải chơi cả xổ số và xổ số cộng với 1 để có thể chơi xổ số cộng với 2.

Giải độc đắc cho xổ số cộng với 1 và xổ số cộng với 2 khi chúng không giành được và tăng giá trị cho lần rút thăm sau. Dưới đây là các cấp chiến thắng và tỷ lệ chiến thắng cho cả hai trò chơi.

Phù hợp Tỷ lệ phần trăm của quỹ giải thưởng Tỷ lệ thắng
6 53% 1: 20.358.520
5 + bóng tiền thưởng 8.1% 1: 3,393,087
5 5,4% 1: 75.402
4 + Bóng tiền thưởng 6,7% 1: 30.161
4 13,4% 1: 1.371
3 + Bóng tiền thưởng 13,4% 1: 1.028
3 Đã sửa R25 1:72
2 + Bóng tiền thưởng Đã sửa R15 1:96
Tỷ lệ chung giành được giải thưởng xổ số Nam Phi là 1 trên 38.

Tính đến tháng 5 năm 2016, Lotto Plus không còn cung cấp giải thưởng hàng đầu cố định. Thay vào đó, giải độc đắc bây giờ lăn qua khi nó không giành được và tăng giá trị, dẫn đến số tiền lớn hơn để chơi!

Lotto hàng ngày

Daily Lotto là một trò chơi thú vị được chơi lúc 21:00 SAST mỗi ngày. Vé có giá R3 mỗi dòng và người chơi có thể nhập bằng cách chọn năm số từ 1 đến 36. Có bốn giải thưởng khác nhau sẽ giành được, bao gồm cả giải độc đắc để khớp với tất cả năm số. 

Giải thưởng dựa trên số lượng vé được bán và có bao nhiêu người chiến thắng, với một tỷ lệ phần trăm nhất định của quỹ giải thưởng sẽ đến mỗi hạng mục. Do đó, số tiền giải thưởng cá nhân có thể thay đổi từ rút sang rút.

Giải độc đắc phải giành được trong mỗi lần hòa, vì vậy nếu không có người giữ vé nào khớp với toàn bộ dòng, tiền thưởng lăn xuống tầng giải thưởng giành chiến thắng tiếp theo. Lotto hàng ngày có thể được chơi tại các nhà bán lẻ được cấp phép ở Nam Phi hoặc trực tuyến từ nhiều địa điểm khác nhau trên thế giới. Bảng dưới đây cho thấy cách chia tiền giải thưởng và tỷ lệ chiến thắng trong mỗi hạng mục.

Bộ phận Phù hợp Tỷ lệ cược Phần thưởng %
Cấp độ 1 5 1: 376.992 35,6%*
Cấp độ 2 4 1: 2.432 8.2%
Cấp 3 3 1:81 16,4%
Cấp độ 4 2 1: 8.4 39,8%
Tỷ lệ chiến thắng một giải thưởng là 1 trong 7.6

*Nếu không có người chiến thắng giải độc đắc, tiền sẽ giảm xuống để giải thưởng Division 2 nhận được 43,8% tổng số tiền thưởng.

Powerball

Trong trò chơi Powerball của Nam Phi, người chơi chọn năm con số chính từ 50 và một Powerball từ 20 với giải độc đắc nhiều triệu người được giành chiến thắng bằng cách phù hợp với toàn bộ chiến thắng được rút ra. Tổng cộng có chín loại giải thưởng với số tiền mặt được trao cho phù hợp với bất cứ thứ gì chỉ từ Powerball trở lên. Dưới đây là các kết hợp chiến thắng, tỷ lệ chiến thắng và tỷ lệ phần trăm của quỹ giải thưởng được chia sẻ giữa những người nắm giữ vé trong các tầng đó.

Bộ phận Phù hợp Tỷ lệ cược Phần thưởng %
Cấp độ 1 5 + Powerball 1: 42.375.200 54,46%
Cấp độ 2 5 1: 2.230.274 4,00%
Cấp 3 4 + Powerball 1: 188.334 2,50%
Cấp độ 4 4 1: 9,912 4,24%
Cấp 5 3 + Powerball 1: 4.280 4,80%
Cấp 6 3 1: 225 4,00%
Cấp 7 2 + Powerball 1: 299 3,00%
Cấp 8 1 + Powerball 1:57 10,99%
Cấp 9 Powerball 1:35 12,01%
Tỷ lệ chiến thắng giải thưởng Powerball của Nam Phi là 1 trên 18.

Powerball Plus

Để có thêm R2.50, người chơi có thể nhập số Powerball của họ vào Powerball Plus, điều này mang lại cho họ một cơ hội chiến thắng khác. Dưới đây là các cấp chiến thắng và số tiền thưởng cho Powerball Plus:

Bộ phận Phù hợp Tỷ lệ cược Phần thưởng %
Cấp độ 1 5 + Powerball 1: 42.375.200 54,46%
Cấp độ 2 5 1: 2.230.274 4,00%
Cấp 3 4 + Powerball 1: 188.334 2,50%
Cấp độ 4 4 1: 9,912 4,24%
Cấp 5 3 + Powerball 1: 4.280 4,80%
Cấp 6 3 1: 225 4,00%
Cấp 7 2 + Powerball 1: 299 3,00%
Cấp 8 1 + Powerball 1:57 10,99%
Cấp 9 Powerball 1:35 12,01%
Tỷ lệ chung giành giải thưởng Powerball Plus của Nam Phi là 1 trên 18.

Xổ số quốc gia xổ số

Xổ số xổ số quốc gia diễn ra ít nhất một lần một năm và mang đến cơ hội giành được các giải thưởng xa xỉ, bao gồm cả ô tô và nhà ở, cũng như các giải thưởng tiền mặt tuyệt vời khác.

Người chơi mua vé có chứa mã độc đáo được in sẵn và doanh số gần nửa giờ trước khi rút thăm hoặc khi tất cả các mã được phát hành, tùy theo mức nào đến trước. 

Những người chiến thắng Jackpot trước đây đã giành được các giải thưởng bao gồm mui trần mini Cooper, nhà mới và thanh toán tiền mặt R1 triệu. Bảng dưới đây cho thấy các giải thưởng được trao trong cuộc xổ số mới nhất vào thứ Sáu ngày 10 tháng 1 năm 2020. Giải thưởng cao nhất là một trong 10 chiếc Cabriolets của Mercedes Benz C200 và có hơn 2.000 giải thưởng tiền mặt được cung cấp.

Phần thưởng Số giải thưởng Tỷ lệ chiến thắng
Mercedes Benz C200 Cabriolet 10 1 trong 50.000
R50.000 20 1 trong 25.000
R10.000 155 1 trong 3.226
R1.000 2.160 1 trong 231
Tỷ lệ chiến thắng tổng thể: 1 trong 213

Chọn 3

Pick 3 đã được chơi mỗi ngày trừ ngày Giáng sinh và cung cấp giải thưởng cao nhất lên tới soi cầu đề R10.000. Trò chơi đã bị ngừng vào ngày 15 tháng 3 năm 2019.

Người chơi có thể chọn mức độ cổ phần của họ và loại đặt cược mà họ đặt, với cả hai ảnh hưởng đến khoản thanh toán nếu họ thắng.

Người giữ vé đã soi cầu đề chọn số từ tối đa ba trường, mỗi chữ số chứa các chữ số trong khoảng từ 0 đến 9. Để giành giải độc đắc, bạn cần phải khớp cả ba theo thứ tự chính xác với giá đặt cược hàng đầu là R20.

Dưới đây là loại lựa chọn có sẵn:

Chọn loại Lựa chọn số Thí dụ Làm thế nào để giành chiến thắng
Dài Một chữ số từ mỗi trường 567 Khớp các chữ số theo đúng thứ tự
3 chiều trộn Một chữ số từ mỗi trường với một lần lặp lại 556 Khớp số theo bất kỳ thứ tự nào
6 chiều trộn Một chữ số từ mỗi trường (tất cả phải khác nhau) 567 Khớp số theo bất kỳ thứ tự nào
Cặp phía trước Chọn một số từ mỗi trường đầu tiên 56x Khớp với các chữ số được chọn theo thứ tự và vị trí chính xác
Cặp trở lại Chọn một số từ mỗi trường cuối cùng x67 Khớp với các chữ số được chọn theo thứ tự và vị trí chính xác
Chia đôi Chọn một số từ mỗi trường đầu tiên và cuối cùng 5x7 Khớp với các chữ số được chọn theo thứ tự và vị trí chính xác

Dưới đây là 3 giải thưởng và tỷ lệ chiến thắng:

Chọn loại R3 R5 R10 R20 Tỷ lệ thắng
Dài R1.500 R2.500 R5.000 R10.000 1 trong 1.000
Hỗn hợp 3 chiều R501 R835 R1.670 R3.340 1 trong 333
Hỗn hợp 6 chiều R252 R420 R840 R1.680 1 trong 167
Cặp phía trước R150 R250 R500 R1.000 1 trong 100
Cặp trở lại R150 R250 R500 R1.000 1 trong 100
Tách ra R150 R250 R500 R1.000 1 trong 100

Rapido

Rapido đã không có sẵn kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2019. Nó được phát cứ sau năm phút trong khoảng thời gian từ 5 giờ sáng đến 11:45 tối, với các giải thưởng lên tới R750.000 có sẵn trong mỗi lần hòa. Người chơi đã phải chọn tám số chính từ phần A A nhóm 21 và một quả bóng từ nhóm B của bốn người.

Bạn có thể đặt cược tối thiểu R3 và tối đa R25 trên mỗi dòng, với các giá trị giải thưởng tăng tương ứng. Người chơi giành chiến thắng bằng cách khớp bất cứ điều gì từ bốn phần A và số phần B trở lên. Cũng có những giải thưởng để phù hợp với một số từ mỗi phần hoặc thậm chí không phù hợp với tất cả.

Dưới đây là danh sách đầy đủ các giải thưởng Rapido:

Cuộc thi đấu Giải thưởng R3 Giải thưởng R5 Giải thưởng R10 Giải thưởng R15 Giải thưởng R20 Giải thưởng R25
8+1 90.000 150.000 300.000 450.000 600.000 750.000
8+0 7.500 12.500 25.000 37.500 50.000 62.500
7+1 450 750 1.500 2.250 3.000 3.750
7+0 150 250 500 750 1.000 1.250
6+1 45 75 150 225 300 375
6+0 21 35 70 105 140 175
5+1 12 20 40 60 80 100
5+0 6 10 20 30 40 50
4+1 6 10 20 30 40 50
1+1 12 20 40 60 80 100
0+0 21 35 70 105 140 175